Distriktet

Kallelse till Sverok Kalmar-Blekinge Distrikts Årsmöte 2018!

Mötet kommer hållas klockan 13:00 på söndagen den 29:e April i Calmare Spelsällskaps lokaler på Verkstadsgatan 1 i Kalmar.

Det kommer att bjudas på enkel fika och kaffe.

Skicka in era motioner till Styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se innan den 8:e April så att vi kan skriva in dem i våra handlingar i tid.

Detsamma gäller för era nomineringar till Styrelsen, som ni skickar till Valberedningen@kalmarblekinge.sverok.se.

På årsmötet kommer vi bestämma ny styrelse och framtiden för Distriktet, samt se vart vi har varit och hur det har gått.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen Sverok Kalmar-Blekinge

 


Sverok Kalmar-Blekinge är ett distrikt inom Sverok. Distriktet består av spelföreningar inom Kalmar län och Blekinge län som sysslar med spel som social verksamhet. Där ingår bland annat rollspel, kortspel, lajv, brädspel, figurspel, tv-spel, datorspel, paintball och airsoft. Distriktets syfte är att på olika sätt stötta och hjälpa sina föreningar.

Distriktet leds av en ideell styrelse som väljs på distriktets årsmöte. Styrelsens främsta ansvar är att verkställa de beslut medlemmarna fattat på årsmötet. Utöver dessa centrala delar av distriktets verksamhet arbetar Styrelsen med löpande arbetsuppgifter som formellt krävs av distriktet i form av bokföring, möten och protokoll. Dessutom finns det alltid många projekt i området som distriktet på olika sätt är inblandat i.