Bidrag från Sverok

Inom Sverok får alla medlemsföreningar bidrag, se över vad du behöver göra för att få era bidrag.
Varje år utvärderas och uppdateras bidragssystemet så det är bra att hålla er uppdaterade.
Uppgifterna om bidragssystemet finns alltid uppdaterade på: http://www.sverok.se/forening/bidrag/