På bilden från vänster: Hannski Bengtsson, Emma Boström, Hugo Eriksson, Sofia Carlsson, Sara Serpan, Fredrik Lindström och Niklas Johansson.Du kommer lättast i kontakt med distriktsstyrelsen genom att maila till:
styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se

Ordförande: Emma Boström
emma.bostrom@hotmail.com

Vice ordförande: Hannski Bengtsson
hannski@kalmarblekinge.sverok.se

Sekreterare: Sofia Carlsson
sofia.carlsson@kalmarblekinge.sverok.se

Kassör: Niklas Johansson
s.j.niklas.johansson@gmail.com

Ledamot: Sara Serpan
sara.serpan@gmail.com

Ledamot: Hugo Eriksson
hugo.eriksson@kalmarblekinge.sverok.se

Ledamot: Fredrik Lindström
fpg.lindstrom@gmail.com

 

Valberedare (sammankallande): Roger Tónlist
roger.tonlist@gmail.com

Valberedare: Emilie Lilja Holgersson
emelie.hl@hotmail.com

Valberedare: Jonatan Bengtsson
bengtssonjonatan@telia.com

 

Ekonomisk revisor: Tove Anell
tove.anell@kalmarblekinge.sverok.se

Verksamhetsrevisor: Alexander Jääskeläinen
malkavian@live.se