Årsmöte 2023 – Kallelse

Kallelse till Sverok Kalmar-Blekinges årsmöte 2023 
Hej nu är det snart dags för årsmöte Sverok Distriktet Kalmar-Blekinge 2023. 

Mötet kommer att vara på Calcon den 24e Februari kl 18:00 i sal N13 på Jenny Nyströmsskolan. 

Om restriktionerna blir sådana att Calcon ställs in så kommer mötet hållas digitalt via distriktets Discord

Alla föreningar kan skicka ett ombud med rösträtt men alla som är medlemmar i distriktets föreningar är välkomna.

Distriktet bjuder varje ledamot på inträdet för Calcon och de får även fylla i en reseersättningsblankett. 

Motionstopp 5e Februari

Anmälan senast 17e Februari

Möteshandlingarna kommer finnas tillgängliga senast 2 veckor innan mötet.


Anmälan, motioner eller förfrågan om möteshandlingarna skickas till

//Styrelsen
Read more >

Årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte 2022-02-25 19.00 på CalCon.

Hej HEJ!

Nu är det dags för årsmöte för Sverok Distriktet Kalmar-Blekinge.

Mötet kommer hållas på Calcon den 25e Februari, kl 1830 bjuder vi på fika för att kunna börja 1900 med själva mötet.

Om restriktionerna blir sådana att Calcon ställs in så kommer mötet hållas digitalt via distriktets Discord.

Alla föreningar kan skicka en ledamot med rösträtt men alla som är medlemmar i distriktets föreningar är välkomna.

Distriktet bjuder varje ledamot på inträdet för Calcon och de får även fylla i en reseersättningsblankett.

Anmälan skickas till styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se

Dokument inför mötet finns på Driven.
https://drive.google.com/drive/folders/171tR4mzbxejSJgMxqkjM86sg-g6zz3Ke?usp=sharing

Uppdatering runt årsmötet. (2022-01-18)

Då Calcon 2022 blev inställt så har vi kommit fram till att vi får hålla mötet digitalt, på distriktets Discord.
https://discord.gg/vkpGYxEa

Fredagen den 25:e Februari kl 1900 drar vi igång. Så kom en liten stund innan så vi kan lösa tekniska problem innan mötet börjar.

Alla föreningar kan skicka en ledamot med rösträtt men alla som är medlemmar i distriktets föreningar är välkomna. Anmälda innan 8:e Februari kommer att få en liten överraskning hemskickad.

Anmälan skickas till styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se (Skriv föreningen du representerar, namn, adress, telefonnr, allergier)

//Styrelsen

Read more >

Årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte för Sverok Kalmar Blekinge. 4:e April.
Den 4 april är det årsmöte för Sverok Kalmar-Blekinge.
Mötet börjar kl 13.00. Redan kl 12.00 öppnar fikabuffén! Du som är medlem i en Sverok-ansluten förening är välkommen att delta. 
 
Platsen är: Pirgatan 7, Karlshamn.

Delta digitalt på vår Discord-server.

Handlingar finns publicerade här.
Hur många kan vara med?
All föreningar som är anslutna till Sverok Kalmar Blekinge har rösträtt på mötet. NI får skicka ombud enligt följande: 2 ombud om er förening har färre än 50 medlemmar3 ombud om er förening har  51 – 100 medlemmar4 ombud om er förening har 101 – 150 medlemmar5 ombud om ni har fler än 151 medlemmar i er förening.
 
Read more >

Årsmöte 2019

Mötet kommer hållas klockan 17:00 på torsdagen den 21:e Februari på Jenny Nyströmsskolan i samband med Calcons arrangörskväll.

Det kommer att bjudas på enkel fika och kaffe.

Skicka in era motioner till Styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se innan den 14:e Februari så att vi kan skriva in dem i våra handlingar i tid.

Detsamma gäller för era nomineringar till Styrelsen, som ni skickar till Valberedningen@kalmarblekinge.sverok.se.

På årsmötet kommer vi bestämma ny styrelse och framtiden för Distriktet, samt se vart vi har varit och hur det har gått.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Sverok Kalmar-Blekinge

Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet:

 • Mötets behörighet
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av 2 justerare tillika rösträknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelser
 • Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Val av distriktsordförande
 • Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av ledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och valberedning
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget
 • Fastställande av avgifter
 • Motioner
Read more >