Årsmöte 2019

Mötet kommer hållas klockan 17:00 på torsdagen den 21:e Februari på Jenny Nyströmsskolan i samband med Calcons arrangörskväll.

Det kommer att bjudas på enkel fika och kaffe.

Skicka in era motioner till Styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se innan den 14:e Februari så att vi kan skriva in dem i våra handlingar i tid.

Detsamma gäller för era nomineringar till Styrelsen, som ni skickar till Valberedningen@kalmarblekinge.sverok.se.

På årsmötet kommer vi bestämma ny styrelse och framtiden för Distriktet, samt se vart vi har varit och hur det har gått.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Sverok Kalmar-Blekinge

Följande ärenden skall alltid behandlas av distriktsårsmötet:

 • Mötets behörighet
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av 2 justerare tillika rösträknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Ekonomisk berättelse innehållande resultat- och balansräkning
 • Revisionsberättelser
 • Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
 • Val av distriktsordförande
 • Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 • Val av ledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer och valberedning
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget
 • Fastställande av avgifter
 • Motioner