Bidrag

Bidrag från Sverok

Inom Sverok får alla medlemsföreningar bidrag, se över vad du behöver göra för att få era bidrag.
Varje år utvärderas och uppdateras bidragssystemet så det är bra att hålla er uppdaterade.
Uppgifterna om bidragssystemet finns alltid uppdaterade på:http://www.sverok.se/forening/bidrag/

Bidrag från distriktet

Här nedanför har ni blanketterna som ni behöver:

Vi förbehåller oss rätten att kungöra bidragsansökningar som har godkänts i syfte att både göra reklam för de projekt som man ansöker om pengar för hos distriktet men också för att göra reklam för att det går att söka bidrag hos distriktet och att inspirera till att fler liknande bidragsansökningar görs.

Bidragen som söks får inte användas för ordinarie lokal verksamhet. Detta betyder att om din förening söker hyresbidrag så kommer ni få avslag. Vi ber er istället att söka er till de kommunansvariga som ansvarar för bidrag till föreningar istället.

Anslaget ska användas för administration, utvecklingsverksamhet och projekt.

Vad detta betyder är att det inte går att söka pengar bara till den ordinarie verksamheten i sig, men det går att söka till t.ex. projekt och utbildnings verksamheter oavsett om det är kopplat till den ordinarie verksamheten eller inte. Detta för att motivera föreningar och medlemmar att använda bidragen i utvecklings syften och för främjandet av distriktets ideal.

För att ni ska få igenom er ansökan så får ni inte ha ett ekonomiskt vinstintresse, eller på annat sätt göra att föreningen blir beroende av bidrag från sverok för att fortsätta er verksamhet. Sverok ger heller inga bidrag till priser. Detta för att hålla spelhobbyn ideell och blomstrande.

 

För att kunna få bidrag så måste alla följande punkter uppfyllas i ansökan och vara beskrivna;

 • Stödja barn och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället.
 • Ge barn och ungdomar en meningsfull fritid.
 • Engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet.
 • Stimulera till samarbete och utbyte mellan organisationer.

Samarbete med barn och ungdomsorganisationer ska främjas. För att detta ska ske så ska projektet uppfylla följande krav (dvs. följande punkter ska finnas med i ansökan och vara berörda i ansökan):

 • Främja barns och ungdomars demokratiska fostran.
 • Främja jämställdhet mellan könen.
 • Främja jämlikhet mellan olika barn- och ungdomsgrupper och olika åldrar.
 • Främja internationell förståelse och gemenskap och motverka främlingskap, rasism och diskriminering.

För att vara giltig för bidrag så måste medlemsföreningen/lokalavdelningen uppfylla följande krav:

 • Det är kritiskt att föreningen är ideell och ansluten till Sverok!
 • I demokratisk ordning har antagit stadgar och är införd i organisationens register över lokalavdelningar (medlemsföreningar).
 • Har organ som utses eller företräds av medlemmarna för att besluta om föreningens verksamhet och ekonomi.
 • Har ett rimligt antal medlemmar där minst 60 procent av medlemmarna är i åldrarna 6-25 år.
 • Bedrivit verksamhet under året.
 • Inte endast bedriver verksamhet som är av tillfällig karaktär.

Följande text beskriver mer utförligt vad vi förväntar oss av ansökan och föreningen som ansöker, samt saker som är bra att veta och tänka på.

Vi i distriktets styrelse ser gärna att er förening utvecklas positivt. Några exempel på positiv utveckling kan vara stärkt demokrati, ökad jämställdhet, självständighet som förening, ökat medlemsantal eller utveckling i utbildningssyfte. det sista betyder att medlemmarna lär sig något som slutresultat.

För att underlätta för oss i styrelsen och skynda på arbetet med er ansökan så ber vi er att ha en tydlig målsättning. Detta betyder att det är mycket fördelaktigt om ni har ett klart och tydligt mål tidigt i er ansökan.

Vi ser också att det gärna finns ett försök till samarbete med andra föreningar. Vi vill gärna hjälpa nya föreningar att få en så bra start som möjligt och samarbete mellan föreningar är en väg att etablera en ny förening. Tänk också på att en rimlig medlemsavgift kan vara ett bra hjälpmedel för att få igenom ert projekt.

En annan sak att överväga är att det ofta finns stor och mångfaldig kompetens inom föreningen i sig. De egna medlemmarna är en stor resurs att ta tillvara på. Detta betyder att man inte nödvändigtvis behöver anställa någon för att göra sådan som medlemmarna kan bidra med. Tänk bara på att medlemmarna måste få något för sin möda, t.ex. en shout-out på sociala medier eller en reklamplats i föreningslokalen.

När vi har fått in er ansökan så ska ni få ett bekräftelsemail om detta, om inget har kommit efter en tid så kontakta ordförande för distriktet eller annan medlem i styrelsen om detta. Er ansökan behandlas under nästa styrelsemöte. En godkänd ansökan kommer sedan att bli uppföljd av oss i styrelsen. Vi förväntar oss att ni skickar in en uppföljningsblankett inom två månader efter det förväntade slutdatumet. Denna blankett kräver bland annat att ni redovisar hur bidraget har används genom att inkludera kopior av giltiga kvitton.

Tänk på att det krävs en underskrift från er ordförande eller kassör i föreningen, så det bästa är om ni skriver ut blanketterna och sedan skicka dem till distriktets ordförande:

 • Christopher Karlsson
 • Dahlborgsgatan 8
 • 382 43 Nybro

Alternativt kan ni skicka via e-post: styrelsen@kalmarblekinge.sverok.se

 

Bidrag från Kommunen

De flesta kommuner har stöd för föreningar och deras arrangemang. Det finns inget som säger att er Sverokansluta förening inte skulle kunna få bidrag från kommunen eller annan sorts hjälp.

Tyvärr så är det så att vi i distriktet har för stunden bäst koll på Kalmar kommun, men vi jobbar på att skaffa mer information om de andra kommunerna också.

Har du någon information om kommunerna som ni tycker att vi borde veta, maila oss påstyrelse@kalmarblekinge.sverok.se så får vi tillsammans se till att få upp den informationen som behövs till framtida föreningar.

Emmaboda Kommun:
Här länkar vi till Emmabodas kommun föreningsbidrags sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.emmaboda.se/For-invanaren/Foreningsliv/Foreningsbidrag/

Emmaboda kommun,
Besökadress: Järnvägsgatan 28, 361 21 EMMABODA
Växel/telefonnummer: 0471 – 24 90 00
e post: kommunen@emmaboda.se

Hultsfreds Kommun:
Här länkar vi till Hultsfreds kommun För föreningar sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av. Det är många olika länkar, glöm inte att kolla igenom dem.
http://www.hultsfred.se/kategori/invanare/kultur-fritid/for-foreningar/

Hultsfreds Kommun,
Besökadress: Besöksadress: Stora Torget 5, 577 26 HULTSFREDS
Växel/telefonnummer: 0495 – 24 00 00
e post: kommun@hultsfred.se

Högsby Kommun:
Har ej funnit något på deras sida ännu.

Högsby Kommun,
Besökadress: Besöksadress: Kyrkogatan 8, 579 80 HÖGSBY
Växel/telefonnummer: 0491-290 00
e post: kommun@hogsby.se

Kalmar kommun:
I Kalmar kommun finns det olika sätt att få hjälp på.

*När man vill starta ett projekt eller arrangemang så kan du söka dig till KLIRR.
KLIRR är en satsning från Kalmar kommun för att främja arrangemangkulturen bland unga i Kalmar.
KLIRR gör det möjligt för dig som vill anordna arrangemang, att söka pengar och handledning åt ditt projekt.
– Läs mer på: http://klirr.nu/
*Du kan söka olika sorters bidrag beroende på vad just er förening har behov av och vad er förningen har att komma med.
Här är en länk till Kalmar kommuns blankettarkiv:http://www.kalmar.se/Invanare/Fritid-och-kultur/Foreningsservice/Foreningsbidrag/

Kalmar kommun,
Besökadress: Besöksadress: Östra sjögatan 18, 391 26 KALMAR
Växel/telefonnummer: 0480 45 00 00
e post: kommun@kalmar.se

Mönsterås Kommun:
Här länkar vi till Mönsterås kommuns bidragsrelger sida läs igenom dokumenten och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.monsteras.se/Fritid/Foereningsservice/Bidragsregler

Mönsterås kommun,
Besökadress: Besöksadress: Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterrås
Växel/telefonnummer: 0499 – 170 00
e post: kommun@monsteras.se

Nybro Kommun:
Här länkar vi till Nybro kommuns sök bidrag sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av. Direkt i texten på sidan står det vem ni kan kontakta för att få hjälp med bidragen.
http://www.nybro.se/templates/Page____1507.aspx

Nybro kommun,
Besökadress: Besöksadress: Dunderbergsgatan 2, 382 80 NYBRO
Växel/telefonnummer: 0481 – 450 00
e post: kommun@nybro.se

Oskarshamn Kommun:
Har ej funnit något på deras sida ännu.

Oskarshamns kommun,
Besökadress: Besöksadress: Varvsgatan 8, 572 28 Oskarshamn
Växel/telefonnummer: 0491-88 000
e post: kommunen@oskarshamn.se

Torsås Kommun:
Här länkar vi till Torsås kommuns föreningsbidrag sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.torsas.se/Uppleva-och-goera/fritidochfoereningsliv/Foereningsbidrag.aspx

Torsås har även sitt kulturbidrag som finns att läsa om på denna sidan:
http://www.torsas.se/SITE/Startsida/Kultur-fritid-och-turism/kultur/kulturbidrag.aspx

Torsås kommun,
Besökadress: Allfargatan 26, 385 25 TORSÅS
Växel/telefonnummer: 0486 – 331 00
e post: info@torsas.se

Vimmerby Kommun:
Här länkar vi till Vimmerbys kommuns föreningar sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
Till vänster under föreningar finns fler sidor att kolla igenom.
http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/foreningar/

Vimmerby kommun,
Besökadress: Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 VIMMERBY
Växel/telefonnummer: 0492 – 76 90 00
e post: kommun@vimmerby.se

Västerviks kommun:
Här länkar vi till Västerviks kommuns föreningar, föreningsliv sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.vastervik.se/Uppleva-och-gora/Foreningar-foreningsliv/

Västerviks kommun,
Besökadress: Besöksadress: Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik
Växel/telefonnummer: 0490-25 40 00
e post: vasterviks.kommun@vastervik.se

Karlshamn Kommun:
Här länkar vi till Karlshamns kommuns Föreningsliv sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Fritid/Foreningsliv/

Karlshamn har även sitt kulturbidrag som finns att läsa om på denna sidan:
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Kultur/Kulturbidrag/v

Karlshamn Kommun,
Besökadress: Rådhusgatan 10, 374 81 KARLSHAMN
Växel/telefonnummer: 0454 – 810 00
e post: info@karlshamn.se
Karlskrona Kommun:
Här länkar vi till Karlshamns kommuns Föreningsliv sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Upplev/Fritid/Foreningsliv/

Karlshamn Kommun,
Besökadress: Östra Hamngatan 7B, 371 83 KARLSKRONA
Växel/telefonnummer: 0455 – 30 30 00
e post: karlskrona.kommun@karlskrona.se
Olofströms Kommun:
Här länkar vi till Olofströms kommuns Förenings sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.olofstrom.se/foreningar

Olofströms Kommun,
Besökadress: Östra Storgatan 5, 293 24 OLOFSTRÖM
Växel/telefonnummer: 0454 – 930 00
e post: ks@olofstrom.se 
Ronneby Kommun:
Här länkar vi till Ronnebys kommuns Föreningar sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.ronneby.se/sv/uppleva-gora/foreningar/

Ronneby Kommun,
Besökadress: Karlshamnsvägen 4, 372 80 RONNEBY
Växel/telefonnummer: 0457-61 80 00
e post: stadshuset@ronneby.se
Sölvesborg Kommun:
Här länkar vi till Sölvesborgs kommuns Föreningsinfo sida läs igenom och se om det finns något som ni skulle ha nytta av.
http://www.solvesborg.se/1035

Sölvesborg Kommun,
Besökadress: Repslagaregatan 1, 294 80 SÖLVESBORG
Växel/telefonnummer: 0456-816 000
e post: info@solvesborg.se

 

Är ni osäker på vad ni kan göra, hör av er, vi hjälper gärna till. Eller så kan ni ringa direkt till kommunen själva och höra med dem. styrelse@kalmarblekinge.sverok.se

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *